Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i fentanylmålet

2020-03-26

 Linköpings tingsrätt meddelade idag den 26 mars dom i det s.k. fentanylmålet.

Share Öppna i ny flik

Tillfälligt förkortade telefontider

2020-03-25

  Telefontiderna på Eskilstuna tingsrätt inskränks från och med den 26 mars 2020 till att vara kl. 8.00 - 11.30 samt 13.30-15.00.

Share Öppna i ny flik

Återkrav vid felaktig betalningsinstruktion

2020-03-25

 Den som skulle ha fått betalt av någon och av misstag ger instruktionen att betalning ska ske till någon annan, kan kräva den andre på beloppet när den som fått instruktionen inte insett eller borde ha insett misstaget.

Share Öppna i ny flik

Begränsad expeditionstid

2020-03-25

 På skärtorsdag har vi expeditionstid mellan 08:00-10:00

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning till offentligt biträde

2020-03-24

 

Fråga om i vilken utsträckning ett offentligt biträde, som har sin verksamhet långt ifrån den underrätt och överrätt som har hanterat den rättsliga angelägenheten, kan få ersättning för tidspillan och utlägg i överrätten ( Mål nr 142-20, Kammrrätten i Sundsvalls mål nr 2932-19).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning till offentligt biträde

2020-03-24

 

Fråga om i vilken utsträckning ett offentligt biträde, som har sin verksamhet långt ifrån den underrätt och överrätt som har hanterat den rättsliga angelägenheten, kan få ersättning för tidspillan och utlägg i överrätten (Mål nr 5522-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1857-19).

Share Öppna i ny flik

Olaglig beskattning av ideella fritidsbåtsklubbar i Stockholm

2020-03-24

 Stockholm stads modell för att ta ut avgifter av fritidsbåtklubbarna i Stockholm strider mot den kommunala självkostnadsprincipen. Modellen medför under investeringsintensiva år dessutom ett överuttag av avgifter som är att likställa med otillåten beskattning. Detta slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat lagligheten i Stockholm stads beslut om avgifter för fritidsbåtsklubbar 2019. Domen innebär att det överklagade beslutet upphävs.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om överprövning av avtals giltighet

2020-03-24

 

Överprövning av avtals giltighet; fråga om förutsättningarna enligt 17 kap. 13 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling för att en leverantör ska få bytas ut mot en annan leverantör utan ny upphandling. (Mål nr 5807-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 10204-18).

Share Öppna i ny flik

Kvinna döms för grovt förtal av komiker

2020-03-24

 Solna tingsrätt har i dag dömt en kvinna för grovt förtal av en känd manlig komiker och skribent. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och 50 dagsböter. Kvinnan ska också betala skadestånd till mannen med drygt 50 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om dödsolycka på Örbyleden

2020-03-24

 Tingsrätten har idag dömt en 20-årig person för bl.a. vållande till annans död, grovt brott, på Örbyleden den 14 januari 2020.