Häktning i återförvisat mål om synnerligen grovt vapenbrott

2020-03-19

Den 13 mars 2020 beslutade Svea hovrätt att undanröja tingsrättens tidigare firande dom i målet eftersom hovrätten ansåg att en av nämndemännen som deltog i avgörandet var jävig. Till följd av detta ska rättegången i tingsrätten nu tas om.

Åklagaren har nu begärt att den åtalade mannen, som tidigare suttit häktad i målet, på nytt ska häktas av tingsrätten.

I sitt beslut idag har tingsrätten funnit att mannen bl.a. är på sannolika skäl misstänkt för synnerligen grovt vapenbrott och att det finns risk för att han inte frivilligt inställer sig till den rättegång som ska hållas vid tingsrätten, s.k. flyktfara. Han har därför förklarats häktad i sin frånvaro.

En huvudförhandling i målet kommer att hållas så snart som häktningsbeslutet har verkställts.