Frikännande dom i ett mål om mord för mer än 24 år sedan

2020-03-23

Den 20 december 1995 påträffades en man i 30-årsåldern död i sin lägenhet i Upplands Väsby. Den döda kroppen påträffades fullt påklädd i badkaret som var fyllt med vatten. Kroppen uppvisade olika skador och en förundersökning om misstänkt mord inleddes. Polisen kom tidigt att misstänka den nu åtalade mannen. Under 1990-talet var han frihetsberövad som anhållen eller häktad vid ett par tillfällen men förundersökningen lades ned år 2000. Under 2018 började en grupp inom polisen som ser över gamla fall att åter titta på förundersökningen. Mannen anhölls och häktades igen 2019 samt åtalades nu 2020. En viktig orsak var att ett fingeravtryck på en flaska först med modern teknik kunnat leda till identifiering. Den dödes anhöriga begärde skadestånd i målet.

Tingsrätten konstaterar att dödsorsaken med stor sannolikhet var strypvåld eller drunkning under omständigheter som är att bedöma som mord. Det finns enligt tingsrätten ändå vissa kvar-stående frågetecken kring dödsorsak, bl.a. eftersom de rättsläkare som var inblandade för 24 år sedan inte har kunnat höras. Det är dock helt klart att målsäganden dödades till följd av ett allvarligt våldsbrott.

När det gäller frågan om den åtalade mannen är gärningsman bygger bevisningen på en mängd olika omständigheter. Det handlar främst om spår i lägenheten, den åtalades agerande aktuell tid, var han befann sig, olika telefonkontakter samt vittnesmål om händelser och yttranden kring årsskiftet 1995/96. Tingsrätten konstaterar att det är s.k. indiciebevisning där flera av indicierna är beroende av sannolikhetsbedömningar.

Enligt tingsrättens mening finns omständigheter som i och för sig pekar mot den åtalade mannen. Tingsrätten bedömer dock att bevisningen inte räcker för att fastställa att det var mannen som utövade det våld som orsakade målsägandens död. Andra händelseförlopp är möjliga.

Rätten är enig i sin bedömning.

Ordföranden i rättegången, lagmannen Anders Dereborg, säger i en kommentar: Målet har rört förhållanden för nästan 25 år sedan och har därför innehållit speciella prövningar. Det är klarlagt att målsäganden utsattes för olika former av allvarligt våld och avled på grund av det. Tingsrätten anser dock inte att åklagaren genom bevisningen har kunnat ställa det bortom rimligt tvivel att den åtalade mannen utövade våldet.