Dom i mål om dödsolycka på Örbyleden

2020-03-24

Tingsrätten anser att den tilltalade i det närmaste varit helt likgiltig för andra människors liv genom sitt agerande att framföra en bil i närmare 200 kilometer i timmen mot rött ljus i en trafikfarlig fyrvägskorsning varvid den tilltalade med full kraft körde in i en annan personbil. I den påkörda bilen avled föraren och två passagerare fick allvarliga personskador.

Straffet bestäms till fängelse i tre år och tre månader. Dessutom förverkas villkorligt medgiven frihet om tio månader. Fängelsestraffets längd blir därmed fyra år och en månad.

-Tingsrätten har vid bedömningen av fängelsestraffets längd beaktat brottens allvar, den tilltalades ungdom och att han återfallit i brott, säger rådmannen Kai Koskela.