Nämndemän

2020-03-23

Tingsrätten kommer tills vidare inte kalla in nämndemän som är 70 år eller äldre för tjänstgöring. De nämndemän som är 70 år eller äldre som redan sitter i pågående förhandlingar, om inget särskilt föranleder annan bedömning, fullgör sin tjänstgöring. Detta innebär att nämndemän yngre än 70 år kan komma att tillfrågas om tjänstgöring i större omfattning än annars.

Vid frågor kontakta Bertil Jarl, tel 016 – 40 30 352