Hässleholms tingsrätt har valt att sätta ut färre mål

2020-03-19

Vi arbetar som vanligt på tingsrätten och de som är friska och inte heller har sjuka barn är normalt på tingsrätten och arbetar.

Det finns dock en oro att komma till oss i anledning av coronaviruset. Tingsrätten har bestämt att inte ställa in de förhandlingar som redan är utsatta. Hittills har det varit ett fåtal förhandlingar som ställts in på grund av viruset.

Vi har dock bestämt att i allt väsentligt inte sätta ut andra mål än mål av förturskaraktär. Dessa är bl.a. häktningsförhandlingar, huvudförhandlingar med häktade, huvudförhandlingar i mål med ungdomar mellan 15 och 18 år, familjemål med interimistiska yrkanden, konkursmål, mål om kvarstad, beslag och kontaktförbud samt vissa domstolsärenden såsom förordnade av förvaltare och god man. Det finns förstås några fler och den enskilde domaren kan också finna att skäl finns att sätta ut ett mål av annan karaktär till sammanträde eller huvudförhandling. Övriga mål kommer att sättas ut efter rättsferien med start vecka 34. Om läget förändras kommer tiden för utsättningar ändras och det kan bli både ett tidigareläggande och ett senareläggande.

Vi kommer också i de mål det går att låta förhörspersoner höras via videolänk eller telefon.

Vi kommer inte heller att ta emot studiebesök. De som redan är inbokade kommer att avbokas.