Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

16-åring dömd för mord

2018-02-16

 Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt en 16-åring för att med kniv uppsåtligen ha dödat en 17-åring på ett gym i Ängelholm. Gärningen rubriceras som mord och 16-åringen döms till sluten ungdomsvård. Han ska också utvisas från Sverige.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättidsprövning

2018-02-16

 En beslutsmyndighets åtgärd att överlämna ett överklagande till överinstans och samtidigt ange att överklagandet har kommit in för sent har inte ansetts innefatta ett ställningstagande att överklagandet har kommit in i rätt tid.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om skyddsjakt efter älg

2018-02-16

 Fråga om ett beslut om skyddsjakt efter älg som fattats av Naturvårdsverket efter överklagande av länsstyrelsens beslut kan överklagas till domstol, trots att det enligt 58 § 1 jaktförordningen (1987:905) inte får överklagas (Mål nr 1048-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5288-16).

Share Öppna i ny flik

Dom: Nacka kommuns skolplaceringsmodell strider mot lag

2018-02-15

 Kammarrätten i Stockholm anser i två mål om skolplacering i Nacka kommun att den av kommunen tillämpade skolplaceringsmodellen bl.a. öppnar för taktiska skolval. Eftersom modellen kan leda till att skolplaceringar sker i strid med skollagen upphäver kammarrätten de i målen aktuella besluten.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-02-15

 Rättsprövning avseende statlig tillsyn över ett kommunalt beslut om bygglov.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-02-15

 Regeringen har 2018-02-15

Share Öppna i ny flik

Mord

2018-02-15

 Halmstads tingsrätt dömer två män för mord m.m. till fängelse 17 år respektive 8,5 år

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg

2018-02-15

 Prövningstillstånd meddelat såvitt avser frågan om en person kan anses verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag när denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget. (Mål nr 3936--3939-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4462--4464-16 och 5559-16).

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om arbetsskadeförsäkring

2018-02-14

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om vid vilken tidpunkt livränteunderlag ska fastställas.

Share Öppna i ny flik

Beslut om lokalt aktivitetsstöd rör civil rättighet enligt Europakonventionen och kan prövas av allmän förvaltningsdomstol

2018-02-14

 Kammarrätten i Stockholm anser i domen att statligt lokalt aktivitetsstöd utgör en civil rättighet och att det därför finns en rätt till domstolsprövning av Sveriges Riksidrottsförbunds beslut angående stödet. Behörig domstol att pröva ett överklagande av Riksidrottsförbundets beslut anses vara allmän förvaltningsdomstol.