Mord

2018-02-15

 Halmstads tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål angående bl.a. mord, försök till mord och grovt övergrepp i rättssak på Folkets hus i Rydöbruk den 13 september 2017.

 

 

 

De två åtalade männen, 35 respektive 18 år gamla, döms båda för mord. Därutöver döms 35-åringen för grov misshandel och 18-åringen för grovt övergrepp i rättssak.

 

 

 

Tingsrätten har kommit fram till följande: 

 

De båda männen har hemma hos 35-åringen beväpnat sig med köttyxa, bajonett och spikklubba. De har sedan begett sig till och brutit sig in i lägenheten där de tre målsägandena fanns; en 53-årig man som bodde där samt hans gäster en 41-årig man och en 26-årig kvinna, flickvän till 41-åringen.

35-åringen har med köttyxan slagit 53-åringen i pannan och på båda knäna. I anslutning till att våldet utövades har 35-åringen uttalat dödshot. Det är dock inte bevisat att 35-åringen haft uppsåt att beröva 53-åringen livet. 35-åringen döms därför inte för försök till mord utan för grov misshandel.

Det är inte bevisat att 18-åringen deltagit i våldsutövningen mot 53-åringen. Han frikänns därför från försök till mord.

35-åringen och 18-åringen har med köttyxan respektive bajonetten utövat våld mot 41-åringen och tillfogat honom sådana skador att han dog. Det var 18-åringen som utdelade det dödande sticket med bajonetten, men båda åtalade bedöms som gärningsmän eftersom de utövat våld tillsammans och i samförstånd med uppsåt att döda. De döms därför för mord. 

18-åringen har, när han efter händelserna ovan höll i en blodig kniv och mötte kvinnan, uttalat att han ska döda henne om hon larmar polis. 18-åringen döms därför för grovt övergrepp i rättssak.

 

35-åringen döms även för misshandel och olaga hot begångna vid ett annat tillfälle mot en annan målsägande.

 

Brottslighetens straffvärde är mycket högt. 35-åringen döms till fängelse 17 år. Straffet för 18-åringen bestäms, med hänsyn till hans ålder, till 8,5 års fängelse.

 

35-åringen och 18-åringen ska solidariskt betala skadestånd för sveda och värk med 60 000 kr till var och en av den avlidnes anhöriga – son, mor och syster samt flickvännen som fanns i lägenheten. Därutöver ska 35-åringen betala skadestånd till 53-åringen med bl.a. 40 000 kr för kränkning och 18-åringen betala skadestånd till kvinnan med bl.a. 15 000 kr för kränkning.

 

De åtalade är fortsatt häktade tills domen får laga kraft.

 

Försvararnas och målsägandebiträdenas ersättningar uppgår till sammanlagt drygt 1,1 miljoner kr. Staten svarar för denna kostnad.

 

 

Petter Franke

Rådman, rättens ordförande

 

Senast ändrad: 2018-02-15