16-åring dömd för mord

2018-02-16

I början av september 2017 knivskadades en person allvarligt i samband med ett bråk i ett omklädningsrum på ett gym i Ängelholm. En 16-åring döms nu för att avsiktligen ha orsakat brottsoffret så allvarliga skador att han förblödde och dog.

På huvudförhandlingen medgav 16-åringen att det var han som med kniv hade orsakat 17-åringen de allvarliga skadorna. 16-åringen sa att han hade handlat i nödvärn, men tingsrätten anser inte att så varit fallet.  

– Åklagaren har genom uppgifter från vittnen och övrig bevisning visat att det inte varit fråga om en nödvärnssituation, säger rådmannen Dina Gutrad.

16 åringen döms till 1 år och 10 månaders sluten ungdomsvård. Den dömdes ålder påverkar både straffets längd och att påföljden bestäms till sluten ungdomsvård i stället för fängelse.

– Det är fråga om ett mycket allvarligt brott. Om gärningsmannen varit 21 år eller äldre hade straffet blivit 12 års fängelse. Straffets längd har satts ner i enlighet med brottsbalken och praxis eftersom gärningsmannen var 15 år gammal när brottet begicks.

Vid sluten ungdomsvård sker ingen villkorlig frigivning.

– Även det förhållandet att påföljden bestäms till sluten ungdomsvård i stället för fängelse påverkar alltså strafftiden, säger Dina Gutrad

Tingsrätten har också beslutat att 16-åringen ska utvisas från Sverige och förbjudas att återvända hit.

Senast ändrad: 2018-02-16