Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-03-29

 Vi fortsätter att titta på hur olika representanter för rättsväsendet porträtteras på TV och film. Det här är sista delen vi vår serie och nu har turen kommit till polisen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sexualbrott mot barn på internet

2022-03-29

 Tingsrätten dömer idag en man för bl.a. våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och grovt barnpornografibrott till fängelse i fyra år och nio månader. Han döms också att betala skadestånd till målsägandena.

Share Öppna i ny flik

Rättegången i mål B 12160-14 rörande grovt insiderbrott avseende insiderinformation om Fingerprint Cards AB

2022-03-28

 Rättegången i mål om grovt insiderbrott avseende insiderinformation om Fingerprint Cards AB kommer att inledas i Stockholms tingsrätt den 4 april 2022 klockan 09.00. Huvudförhandlingen är planerad att pågå i 17 dagar.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-03-25

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om serveringstillstånd

2022-03-25

 Fråga om ett beslut att återkalla ett serveringstillstånd på grund av bristande ekonomisk lämplighet är ett beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och att beslutanderätten därför inte får delegeras.

Share Öppna i ny flik

Förening anses respektera demokratins idéer

2022-03-25

 Förvaltningsrätten återförvisar ett mål om statsbidrag då företrädare för den organisation som sökt bidrag inte ansågs ha uttalat sig på ett sätt som står i strid med demokratins idéer.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2022-03-25

 Om kravet enligt 51 kap. 7 § andra meningen socialförsäkringsbalken på månadsvis redovisning av assistansersättning även gäller under tid när Försäkringskassan handlägger en ansökan om omprövning av ett tidigare fattat beslut att dra in assistansersättning. (Mål nr 2285–2289-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6109– 6113-20).

Share Öppna i ny flik

Det finns inget arrendeavtal med arrendeställe på del av fastigheten Nordbyn 1:27 mellan Krokoms kommun och Affloardal Energi AB

2022-03-25

 Krokoms kommun ./. Affloardal Energi AB

Share Öppna i ny flik

Hovrätten skärper straffet för mordet på en kvinna i Höör

2022-03-24

 Lunds tingsrätt dömde i december 2021 en man till 16 års fängelse för mord på en kvinna i en husbil i Höör. Även hovrätten dömer mannen för mord men skärper straffet till fängelse i 18 år.

Share Öppna i ny flik

Kvinna dömd efter att ha misshandlat 89-årig make till döds

2022-03-24

 Tingsrätten har i dag dömt en kvinna för grov misshandel och vållande till annans död till två års fängelse. Straffet reduceras på grund av kvinnans höga ålder.