Dom i mål om sexualbrott mot barn på internet

2022-03-29

Varbergs tingsrätt har i dag meddelat dom mot en man som åtalats för sexualbrott mot 17 barn, de flesta via internet. Mannen har också åtalats för grovt barnpornografibrott mot 15 av dessa barn. Mannen döms för fem fall av våldtäkt mot barn, tre fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, tre fall av utnyttjande av barn för sexuell posering, tre fall av sexuellt ofredande och för grovt barnpornografibrott till fängelse i fyra år och nio månader. Tingsrätten har frikänt mannen beträffande en grov våldtäkt mot barn, tre våldtäkter mot barn, sex fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, ett fall av utnyttjande av barn för sexuell posering och sju fall av sexuellt ofredande. Mannen ska betala skadestånd till målsägandena med sammanlagt 555 000 kronor. I de fall där mannen döms anser tingsrätten att det är klarlagt att det är han som har kommunicerat eller – beträffande ett barn – sammanträffat med målsägandena. Han har tagit kontakt med barnen via Snapchat och har i flera fall utgett sig för att vara ett barn i ungefär samma ålder som målsägandena. Tingsrätten har i flera fall funnit det bevisat att mannen genom att lämna instruktioner till målsägandena har förmått dem att inom ramen för en pågående chatt utföra sexuella handlingar på sig själva.

- Tingsrätten har när straffet bestämts beaktat att mannen gjort sig skyldig till ett stort antal brott, varav vissa sexualbrott av mycket allvarligt slag och att han har visat stor hänsynslöshet mot målsägandena som varit barn, säger Ove Lindström, rättens ordförande.