Rättegången i mål B 12160-14 rörande grovt insiderbrott avseende insiderinformation om Fingerprint Cards AB

2022-03-28

Praktisk information

Det kommer vid huvudförhandlingen att finnas ett begränsat antal åhörarplatser. Vissa av dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som anmält sig och informerats om att de fått plats. Anmälan och kopia på presslegitimation ska ha inkommit med e-post till tingsnotarien Ariel Saadon senast den 1 april 2022, se kontaktinformationen. Utöver reserverade platser för media finns ett begränsat antal åhörarplatser. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

OrdningsreglerBildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under huvudförhandlingen.

Efter beslut från tingsrätten får åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad. Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler.

För övriga frågor om målet hänvisas i första hand till handläggarchefen Karin Valfridsson och i andra hand till tingsnotarien Ariel Saadon, se kontaktinformationen.

Rätten utgörs av rådmännen Helene Bergström (ordförande) och Thomas Wallén (referent) samt fyra nämndemän.