Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Åtal har i dag väckts mot 12 personer för bl.a. grovt penningtvättsbrott, synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling

2021-06-01

 Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet har i dag väckt åtal mot 12 personer med koppling till valutaväxlingsbolaget World Exchange Stockholm AB. Åtalet för fyra av de åtalade gäller bl.a. systematisk och organiserad penningtvätt under en tidsrymd av ca 1 ½ år. De åtalade påstås inom ramen för World Exchange AB:s verksamhet ha bidragit till att 16 olika kriminella nätverk eller individer har kunnat dölja och tillgodogöra sig sammanlagt drygt 220 miljoner kronor från brottslig verksamhet. Åtalet i övrigt gäller bland annat synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen gro...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-05-31

 Ett bolag bedriver en läkarmottagning i lokaler som tillhör ett läkarhus. De tjänster som bolaget tillhandahåller till patienterna har ansetts vara sådana sjukvårdstjänster som ska undantas från skatteplikt.

Share Öppna i ny flik

Kroppsbesiktning av en frikänd person saknar tydligt lagstöd

2021-05-31

 En person är enligt regeringsformen gentemot det allmänna skyddad mot ett påtvingat kroppsligt ingrepp i form av kroppsbesiktning genom salivprov som inte framgår av lag. Det saknas ett tydligt lagstöd för att i samband med att en fråga om resning uppstår vidta en sådan kroppsbesiktning mot en tidigare frikänd person. En tillämpning av de allmänna bestämmelserna om kroppsbesiktning i rättegångsbalken skulle då komma i konflikt med regeringsformens krav på lagstöd för användning av tvångsmedel.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-05-28

 Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrättens i Göteborg administrativa beslut 2021-01-14, dnr 11/21.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling inleds i mål om omfattande sexualbrott mot barn i Västerort

2021-05-28

 En 67-årig man har åtalats för flera fall av grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, sexuella ofredanden, kränkande fotografering av flera barn och grovt barnpornografibrott. Mannen är häktad sedan i juni 2020. Huvudförhandlingen inleds i Solna tingsrätt torsdagen den 3 juni 2021. Sammanlagt är åtta dagar bokade för huvudförhandlingen; 3-4/6, 9-11/6, 15/6, 17/6 och 18/6 (reservdag).

Share Öppna i ny flik

Två tidigare anställda vid Region Skåne och en privatläkare döms till fängelse för mutbrott m.m.

2021-05-28

 Tingsrätten har meddelat dom i mål om påstådda brott i samband med offentlig upphandling av ett vårdverktyg för primärvården i Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer 47-årig man för mord i Örebro till fängelse 18 år

2021-05-28

 Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer den 47-årige mannen för mord till fängelse 18 år.

Share Öppna i ny flik

Husköpare får prisavdrag för felaktig uppgift om boarea

2021-05-27

 Två makar köpte ett hus genom småhusentreprenad. Vid en mätning av huset ett drygt år efter tillträdet visade det sig att uppgifterna i kontraktshandlingarna om den totala ytans fördelning på boarea och biarea var felaktiga. Makarna krävde då prisavdrag från entreprenören.

Share Öppna i ny flik

Dom avseende mord m.m.

2021-05-27

 En kvinna döms för mord på en närstående man.

Share Öppna i ny flik

Digitala sammanträden i kommunfullmäktige inte olagliga

2021-05-27

 Förvaltningsrätten har i en dom kommit fram till att Kommunfullmäktige i Torsbys kommuns beslut att genomföra sammanträden digitalt inte är olagligt.