Åtal har i dag väckts mot 12 personer för bl.a. grovt penningtvättsbrott, synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling

2021-06-01

Huvudförhandlingen i målet kommer att påbörjas tisdagen den 22 juni 2020 kl. 13.00. Förhandlingen är planerad till 47 dagar.

Med hänsyn till målets art och omfattning kommer förhandlingen att hållas i Stockholms tingsrätts säkerhetssalar på Bergsgatan 50, Stockholm.

Praktisk informationDet kommer att finnas ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen (sal 1). Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som föranmält sig och informerats om att de fått plats. Presslegitimation krävs.

För allmänheten kommer det att finnas åhörarplatser i en sidosal, sal 2, med bild- och ljudöverföring från rättssalen. Antalet platser är begränsat och ingen föranmälan kan göras till dessa platser. Biljetter kan hämtas ut vid entrén på Bergsgatan 50 på morgonen inför varje förhandlingsdag. Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid.

SäkerhetskontrollSäkerhetskontroll kommer att genomföras vid entrén. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Om möjligt undvik att ta med större väskor. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning uppstå vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

OrdningsreglerBildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen eller sidosalen under förhandlingen.

Enligt beslut från tingsrätten får åhörare i rättssalen (sal 1) som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen eller sidosalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten för någon.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler.

För beställningar av handlingar hänvisas till Stockholms tingsrätt avdelning 4, se kontaktinformationen.

För övriga frågor om målet hänvisas i första hand till domstolshandläggaren Olivia Pettersson och i andra hand till tingsnotarien Markus Nordström, se kontaktinformationen.

Ordförande i målet kommer att vara rådmannen Peter Scharmer. Rådmannen Erland Koch kommer att vara referent.