Huvudförhandling inleds i mål om omfattande sexualbrott mot barn i Västerort

2021-05-28

Platsbokning och ackrediteringAntalet platser för åhörare är starkt reducerat med hänsyn till de restriktioner pga. pandemin som tingsrätten tillämpar i enlighet med FHM:s rekommendationer. Vidare gäller att förhandlingen rör allvarliga sexualbrott mot barn och därför till mycket stor del kan väntas hållas bakom stängda dörrar.

I den mån platser kan erbjudas är de i första hand avsedda för media som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast den 1 juni 2021 genom e-post eller telefon, se kontaktuppgifter.

Det är oklart i vilken utsträckning åhörarplatser kommer att finnas tillgängliga för allmänheten. Ingen föranmälan kan göras till sådana platser.

SäkerhetskontrollSäkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Bild- och ljudupptagningBildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade.