Hovrätten dömer 47-årig man för mord i Örebro till fängelse 18 år

2021-05-28

Hovrätten meddelade idag dom i målet som gäller mordet på en kvinna i Nya Hjärsta i Örebro. Till skillnad från tingsrätten kommer hovrätten fram till att den 47-årige mannen, som sedan 2011 haft en relation med kvinnan, berövat henne livet.

Hovrätten finner det klarlagt att kvinnan haft en nära relation till gärningsmannen bl.a. eftersom gärn­ingsmannen känt till och använt hennes inloggnings­uppgifter efter mordet. Denna omständighet samt de DNA-spår som påträffats på kvinnan, i 47-åringens bostad och i hans sko talar mycket starkt för att 47-åringen har begått mordet. Till detta kommer att 47-åringen efter mordet bl.a. försökt att radera spår efter deras relation och dessutom planterat falska upp­gifter om blodföre­komst från kvinnan till vänner och bekanta.

Vid en sammantagen bedömning av den bevisning som lagts fram kommer hovrätten fram till att det är ställt utom rimligt tvivel att 47-åringen begått gärningen. Något utrymme att bedöma gärn­ingen som annat än mord finns inte.

Hovrätten bedömer att omständigheterna kring gärningen är mycket försvårande. Den mördade kvinnan har under delar av händelseförloppet stått helt försvarslös inför en ursinnig attack. Gärningsmannen har genom sitt agerande visat stor hänsynslöshet och agerat besinningslöst. Påföljden bestäms därför till fängelse 18 år. Hovrätten har även beslutat att 47-åringen ska häktas.