Dom avseende mord m.m.

2021-05-27

Tingsrätten har funnit det styrkt att kvinnan har berövat mannen livet genom att med kniv sticka honom i buken den 2 augusti förra året. Kvinnan har bedömts som allvarligt psykiskt störd vid gärningen men inte vid undersökningen och därför blir påföljden fängelse. Kvinnan döms också för ringa narkotikabrott och olaga hot. Straffet har bestämts till 18 års fängelse.

Kvinnan döms också att betala skadestånd till målsägandena.

Tingsrätten var enig i sin bedömning.