Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten meddelar dom i HQ-tvistemålet den 14/12 kl. 11:00

2017-12-12

 Tingsrätten har hållit huvudförhandling i det s.k. HQ-tvistemålet. Förhandlingen pågick mellan den 8 november 2016 till den 20 juni 2017. Tingsrättens dom meddelas på torsdag den 14 december 2017 kl. 11:00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2017-12-11

 Vid beräkning av avskrivningsunderlag för en byggnad som förvärvats tillsammans med tomträtt får hela utgiften för förvärvet hänföras till byggnaden.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt skärper straffet och beslutar om utvisning för mordet vid Stensjön

2017-12-11

 Hovrätten har i dag skärpt straffet för den 50-årige man som dömts för mord på en släkting i samband med en fisketur vid Stensjön i Dalarna. Hovrätten har dessutom utvisat mannen på livstid.

Share Öppna i ny flik

Mål om grov våldtäkt i Fittja

2017-12-08

 Huvudförhandlingen mot de fem män som åtalats för grov våldtäkt och medhjälp till grov våldtäkt i Fittja sommaren 2016 avslutades i onsdags, den 6 december.

Share Öppna i ny flik

Frister för förvar enligt Dublinförordningen

2017-12-07

 Om en asylsökande som ska överföras enligt Dublinförordningen tas i förvar först efter det att den mottagande medlemsstaten har accepterat återtagandet, får förvaret bestå i högst två månader. Den omständigheten att den asylsökande inte själv begärt att överföringsbeslutet ska inhiberas hindrar inte att sökanden kan hållas i förvar i ytterligare sex veckor från dagen då inhibitionsbeslutet hävs.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2017-12-07

 Fråga om förutsättningar för att betraktas som alternativt skyddsbehövande. (UM 14311–17)

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2017-12-07

 Regeringen har 2017-12-07

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2017-12-07

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att två fåmansföretag bedriver samma eller likartade verksamhet när det ena företagets djurbesättning har överlåtits till det andra företaget.

Share Öppna i ny flik

Heléne Fritzon till RIF-råd i Bryssel

2017-12-06

 Torsdagen den 7 december deltar migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon på rådet för rättsliga och inrikesfrågor (RIF) i Bryssel. I samband med mötet kommer ministrarna bland annat att informeras om reformen av det gemensamma asylsystemet och vidarebosättning.

Share Öppna i ny flik

Man döms till två års fängelse för mordbrand

2017-12-05

 Värmlands tingsrätt meddelar dom mot den man som stått åtalad för mordbrand och grov mordbrand i Hagfors. Mannen döms till två års fängelse för mordbranden i Blinkenbergsparken i Hagfors.