Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2017-12-07

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att två fåmansföretag bedriver samma eller likartade verksamhet när det ena företagets djurbesättning har överlåtits till det andra företaget.

Share Öppna i ny flik

Heléne Fritzon till RIF-råd i Bryssel

2017-12-06

 Torsdagen den 7 december deltar migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon på rådet för rättsliga och inrikesfrågor (RIF) i Bryssel. I samband med mötet kommer ministrarna bland annat att informeras om reformen av det gemensamma asylsystemet och vidarebosättning.

Share Öppna i ny flik

Man döms till två års fängelse för mordbrand

2017-12-05

 Värmlands tingsrätt meddelar dom mot den man som stått åtalad för mordbrand och grov mordbrand i Hagfors. Mannen döms till två års fängelse för mordbranden i Blinkenbergsparken i Hagfors.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen ändrar tiden för att lämna ett yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle

2017-12-05

 Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kommer att överlämna ett yttrande till regeringen den 23 januari 2018.

Share Öppna i ny flik

Polisens upphandling av pass har överklagats – kammarrätten ger prövningstillstånd

2017-12-05

 Polisen upphandlar ett ramavtal avseende persondokument och passystem. Upphandlingen överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog överklagandet. Domen överklagades till kammarrätten som nu beviljat prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om upphandling

2017-12-05

 Frågor om EU-rättsliga principer om bl.a. likabehandling, transparens och öppenhet ska tillämpas vid en överprövning av en direktupphandling som motiverats av kontraktets värde samt i vilken mån reglering i nationell upphandlingslagstiftning ska tillämpas vid en sådan prövning. (Mål nr 3830-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 807-17).

Share Öppna i ny flik

Förslag på moderniserade regler om förhör som bevisning

2017-12-05

 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har i dag tagit emot ett delbetänkande med förslag om att det ska införas utökade möjligheter att använda dokumenterade förhör som bevisning i domstol.

Share Öppna i ny flik

Skyddet för transpersoner utökas

2017-12-05

 Att få vara den man är ska vara en rättighet för alla i Sverige. Regeringen har därför beslutat att överlämna en proposition till riksdagen med förslag som stärker transpersoners skydd i straffrätten. Bland annat förbjuds hets mot transpersoner.

Share Öppna i ny flik

Regeringen föreslår ändringar i mediegrundlagarna

2017-12-05

 Regeringen lämnar nu förslag på uppdaterade mediegrundlagar. Genom grundlagsändringen begränsas ansvariga utgivares ansvar för innehåll på nätet. Förslaget möjliggör också ett förbud mot databaser som sammanställer och sprider uppgifter om till exempel vilka som förekommer i domar i brottmål. Journalisters verksamhet eller publiceringar kommer däremot inte att påverkas av förslaget.

Share Öppna i ny flik

Reyes Axtelius döms till två års fängelse för mordbrand

2017-12-05

 Värmlands tingsrätt meddelar dom mot Reyes Axtelius som stått åtalad för mordbrand och grov mordbrand i Hagfors. Reyes Axtelius döms till två års fängelse för mordbranden i Blinkenbergsparken i Hagfors.