Nya domarutnämningar

2017-12-07

utnämnt hovrättsrådet Thomas Kaevergaard, beredningschefen Jens Wieslander och hovrättsrådet Anne Kuttenkeuler att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt

utnämnt verksjuristen Emina Fazlic att vara hovrättsråd i Hovrätten för Nedre Norrland

utnämnt rådmannen Klas Lohmander, rådmannen Thomas Wallén, justitiesekreteraren Ann-Sofie Bodin och kanslirådet Céline Holmberg att vara rådmän i Stockholms tingsrätt

utnämnt verksjuristen Martin Hamrin att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Sundsvall

utnämnt verksjuristen Tobias Rydin och tf. rådmannen Alexander Warnolf att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Stockholm

utnämnt ämnesrådet Henrik Matz, justitiesekreteraren Karin Annikas Persson, ämnesrådet Emma Regnér och justitiesekreteraren Anna Cappelen-Smith att vara hovrättsråd i Svea hovrätt

Senast ändrad: 2017-12-07