Tingsrätten meddelar dom i HQ-tvistemålet den 14/12 kl. 11:00

2017-12-12

Tid och platsDomen kommer att meddelas genom att den hålls tillgänglig på tingsrättens kansli (avd. 3) torsdagen den 14 december 2017 kl. 11:00.

Handlingar/informationTingsrätten kommer samtidigt med att domen meddelas att skicka ut ett utförligt pressmeddelande. Där kommer innehållet i domen att sammanfattas i korthet. Även åskådliggörande ”frågor och svar” kommer att framgå. En särskild sammanfattning av domen kommer att tillhandahållas. 

Tingsrättens dom, liksom tingsrättens sammanfattning av domen, tillhandahålls på begäran kostnadsfritt per e-post.  

Den som vill få en papperskopia/utskrift av domen kommer att debiteras enligt 16 § avgiftsförordningen (1992:191). Eftersom domen beräknas omfatta ca 2500 sidor kommer denna kostnad att uppgå till uppskattningsvis 5 000 kr.  

Handlingar kan i enlighet med vad som nu angetts beställas vid kontakt med tingsrätten (avd. 3): Anette Skalmark telefon 08-561 65 437 eller e-post anette.skalmark@dom.se; använd i första hand e-post.

Den som önskar beställa dokument kan anmäla detta i förväg till Anette Skalmark. Det gäller även pressmeddelandet.

Även den som önskar en pappersutskrift av domen bör anmäla detta i förväg. Eftersom domen är omfattande kan väntetid på uppemot en timme eller mer för utskrift förekomma.

Referenten kommer att vara tillgänglig per telefon för att ta emot frågor (Axel Peterson 073 6730673). Det kommer inte att anordnas någon presskonferens.

 

Senast ändrad: 2017-12-12