Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Häktning för mord

2019-04-05

 Södertörns tingsrätt har häktat en person så som på sannolika skäl misstänkt för mord den 2 april 2019 på Falkholmsgränd i Skärholmen.

Share Öppna i ny flik

Man döms till 18 års fängelse för mord på en ung kvinna i Hökarängen

2019-04-05

 En man från Afghanistan har dömts för mord på en ung kvinna som år 2016 hittades död i ett skogsparti i Hökarängen. Straffet har bestämts till 18 års fängelse. Mannen har dessutom utvisats och får aldrig återvända till Sverige.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående mord vid Karl-Johansparken, Örebro, sommaren 2018

2019-04-05

 Örebro tingsrätt har i dag dömt en man för mord, grov misshandel och stöldbrott till fängelse 17 år.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

2019-04-04

 Sjukpenning i förebyggande syfte; fråga om en försäkrad som är arbetslös har rätt till sjukpenning i förebyggande syfte (Mål nr 67-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2450-17).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

2019-04-04

 Förebyggande sjukpenning; fråga om en försäkrad har rätt till sjukpenning i förebyggande syfte för andra dagar än behandlingsdagar (Mål nr 3398-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5409-17).

Share Öppna i ny flik

Särskilda skäl för att ersätta distansförsvarare för merkostnader

2019-04-04

 Det krävs särskilda skäl för att en offentlig försvarare som har sin verksamhet långt ifrån domstolsorten (distansförsvarare) ska få ersättning av staten för merkostnader i form av tidsspillan och utlägg. Högsta domstolens avgörande tar sikte på vad som kan utgöra särskilda skäl och hur prövningen ska ske i högre rätt av ett överklagat positivt förhandsbesked.

Share Öppna i ny flik

Dom: Kostnader för skolgång på ett s.k. SiS-boende utgör vårdkostnader enligt asylersättningsförordningen. Kommunen har därför rätt till ersättning från Migrationsverket

2019-04-04

 

Share Öppna i ny flik

23-årig man har dömts till 18 års fängelse för mord på kvinna som hittats i badkar

2019-04-04

 En 23-årig man har dömts för bl.a. mord på sin f.d. flickvän som hittades död i sitt badkar. Straffet har bestämts till 18 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dråpmisstänkt försatt på fri fot

2019-04-04

 Tingsrätten har idag hävt häktningen för den person som suttit häktad för dråp sedan den 8 mars 2019. Tingsrätten uttalade i beslutet att personen alltjämt är på sannolika skäl misstänkt för dråp, men att det är uppenbart att skäl för häktning saknas.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om inkomstskatt

2019-04-03

 Fråga om inkomstskatt. Prövningstillstånd meddelades till följd av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i mål nr 4815-17 och 4816-17.