Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Domar från förvaltningsrätten om beskattning av inkomster från riskkapitalfonder, s.k. carried interest

2019-04-10

 Domarna gäller personer som varit verksamma i företag som ingår i riskkapitalgruppen med samlingsnamnet IK. Domarna innebär att förvaltningsrätten på nytt har kommit fram till att inkomsterna för berörda personer i sin helhet ska beskattas som inkomst av tjänst.

Share Öppna i ny flik

Beviskravet för att en skrift har framställts i tryckpress

2019-04-10

 I tryckfrihetsmål är det en processförutsättning att en skrift har framställts i tryckpress. Högsta domstolen har i ett avgörande klargjort att tryckfrihetsförordningen blir tillämplig om det är mer sannolikt att skriften har framställts i tryckpress än att så inte är fallet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-04-09

 Dom i mål om fastställelse av järnvägsplan.

Share Öppna i ny flik

Resning beviljas inte i målet om bilsprängningarna i Göteborg 2006

2019-04-08

 Den tidigare ledare för en MC-klubb som 2009 dömdes för att ha anstiftat sprängningar av två bilar i Göteborg har fått avslag på sin resningsansökan. Huvudskälet för ansökningen var att den man som i brottmålet pekade ut MC-klubbledaren nu har tagit tillbaka sina uppgifter. Högsta domstolen har kommit fram till att mannens nya uppgifter i resningsärendet inte är övertygande.

Share Öppna i ny flik

Dom i det så kallade Huskvarnamålet

2019-04-05

 Hovrätten finner det ställt utom rimligt tvivel att den misshandel som pojkarna i det så kallade Huskvarnamålet utövat mot mannen lett till döden. Göta hovrätt har i dag fastställt Jönköpings tingsrätts domslut om grov misshandel mot den person som i media benämnts 16-åringen och funnit utrett att även den person som vid gärningen var 14 år gjort sig skyldig till grov misshandel.

Share Öppna i ny flik

Häktning för mord

2019-04-05

 Södertörns tingsrätt har häktat en person så som på sannolika skäl misstänkt för mord den 2 april 2019 på Falkholmsgränd i Skärholmen.

Share Öppna i ny flik

Man döms till 18 års fängelse för mord på en ung kvinna i Hökarängen

2019-04-05

 En man från Afghanistan har dömts för mord på en ung kvinna som år 2016 hittades död i ett skogsparti i Hökarängen. Straffet har bestämts till 18 års fängelse. Mannen har dessutom utvisats och får aldrig återvända till Sverige.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående mord vid Karl-Johansparken, Örebro, sommaren 2018

2019-04-05

 Örebro tingsrätt har i dag dömt en man för mord, grov misshandel och stöldbrott till fängelse 17 år.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

2019-04-04

 Sjukpenning i förebyggande syfte; fråga om en försäkrad som är arbetslös har rätt till sjukpenning i förebyggande syfte (Mål nr 67-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2450-17).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

2019-04-04

 Förebyggande sjukpenning; fråga om en försäkrad har rätt till sjukpenning i förebyggande syfte för andra dagar än behandlingsdagar (Mål nr 3398-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5409-17).