Dom: Kostnader för skolgång på ett s.k. SiS-boende utgör vårdkostnader enligt asylersättningsförordningen. Kommunen har därför rätt till ersättning från Migrationsverket

2019-04-04

????????????????????????????????????????Twitter @KammarrattSthlmLinkedIn