Dom i mål angående mord vid Karl-Johansparken, Örebro, sommaren 2018

2019-04-05

Mordet begicks den 30 juli 2018 i korsningen Tegelgata/Ringgatan på Väster i centrala Örebro. Den dömde mannen, som är i 30 års åldern, har nattetid och med användande av en bred kökskniv, knivhuggit en 56 årig man ett flertal gånger. Knivhuggen, som förorsakat 56-åringen minst 25 stycken skarpkantade sårskador, har träffat 56-åringens huvud, hals och överkropp. Skadorna har medfört en kraftig blodförlust under kort tid som i sin tur medfört att 56-åringen efter bara några få minuter avlidit genom förblödning och kvävning. Enligt den läkare som obducerade 56-åringen hade denne tillfogats så allvarliga skador att det varit omöjligt för någon att på brottsplatsen ingripa och rädda livet på 56-åringen.

Enligt domen har det inte gått att fastställa vilket motiv den dömde mannen haft för att mörda 56-åringen, även om mycket tyder på att det är ett rån som urartat. Däremot är det utifrån vittnesberättelser och obduktionsresultat klarlagt att den dömde med kniv brutal misshandlat 56-åringen på ett sådant sätt att den dömde i slutet av misshandeln måste ha haft ett direkt uppsåt att döda 56-åringen.

I domen konstaterar tingsrätten bland annat följande angående brottets svårhet. Det finns inte några förmildrande omständigheter i samband med mordgärningen. För att straffet ska bestämmas högre än det straffvärde på 14 år som enligt Högsta domstolen bör vara utgångspunkten vid straffmätningen för mord, talar tydligt att mordet måste ha föregåtts av en viss planering att utföra något vålds- eller fridsbrott eftersom den dömde nattetid ute burit med sig en bredbladad kökskniv, att mordet utfört med stor brutalitet, att 56 åringen vid brottet tillfogats omfattande stick och skärskador som måste ha vållat denne stor smärta och dödsångest samt att brottet begicks nattetid i ett då folktomt område av staden och var riktat mot en för den dömde obekant person. Tingsrätten anser därmed att straffvärdet för mordet på 56-åringen uppgår till fängelse sexton år.

Därtill kommer att mannen i 30-årsålder i domen även befunnits skyldig till bland annat grov misshandel (med kniv inblandad) och grov stöld varför tingsrätten bestämmer den samlade påföljden till fängelse 17 år.

Tingsrätten har också bestämt att den dömde ska utvisas från Sverige och förbjuds att någonsin återvända hit.

 

Senast ändrad: 2019-04-05