Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Före detta skolanställd döms för grooming- och stalkningsbrott till fängelse

2019-04-12

 Mannen döms för att via Internet ha begått groomingbrott, stalknings-brott och andra internetrelaterade brott mot 22 barn. Straffet bestäms till fängelse i två år och sex månader. Mannen ska också betala skadestånd till brottsoffren med totalt 350 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i det s.k. fentanylmålet

2019-04-12

 Svea hovrätt har i dag i huvudsak fastställt den dom från Södertörns tingsrätt där två bröder dömdes för åtta fall av grovt vållande till annans död sedan de via en hemsida sålt nässprej med fentanylliknande preparat, vilket lett till att åtta personer avlidit sedan de använt sprejen. Hovrätten skärper straffet för en av bröderna.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-04-11

 Om det bedöms finnas skälig anledning att anta att en utlänning i det land dit utvisning ska ske, skulle vara i fara att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, krävs inte att utlänningen visar giltig ursäkt för att ny prövning ska beviljas.

Share Öppna i ny flik

Domar från förvaltningsrätten om beskattning av inkomster från riskkapitalfonder, s.k. carried interest

2019-04-10

 Domarna gäller personer som varit verksamma i företag som ingår i riskkapitalgruppen med samlingsnamnet IK. Domarna innebär att förvaltningsrätten på nytt har kommit fram till att inkomsterna för berörda personer i sin helhet ska beskattas som inkomst av tjänst.

Share Öppna i ny flik

Beviskravet för att en skrift har framställts i tryckpress

2019-04-10

 I tryckfrihetsmål är det en processförutsättning att en skrift har framställts i tryckpress. Högsta domstolen har i ett avgörande klargjort att tryckfrihetsförordningen blir tillämplig om det är mer sannolikt att skriften har framställts i tryckpress än att så inte är fallet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-04-09

 Dom i mål om fastställelse av järnvägsplan.

Share Öppna i ny flik

Resning beviljas inte i målet om bilsprängningarna i Göteborg 2006

2019-04-08

 Den tidigare ledare för en MC-klubb som 2009 dömdes för att ha anstiftat sprängningar av två bilar i Göteborg har fått avslag på sin resningsansökan. Huvudskälet för ansökningen var att den man som i brottmålet pekade ut MC-klubbledaren nu har tagit tillbaka sina uppgifter. Högsta domstolen har kommit fram till att mannens nya uppgifter i resningsärendet inte är övertygande.

Share Öppna i ny flik

Dom i det så kallade Huskvarnamålet

2019-04-05

 Hovrätten finner det ställt utom rimligt tvivel att den misshandel som pojkarna i det så kallade Huskvarnamålet utövat mot mannen lett till döden. Göta hovrätt har i dag fastställt Jönköpings tingsrätts domslut om grov misshandel mot den person som i media benämnts 16-åringen och funnit utrett att även den person som vid gärningen var 14 år gjort sig skyldig till grov misshandel.

Share Öppna i ny flik

Häktning för mord

2019-04-05

 Södertörns tingsrätt har häktat en person så som på sannolika skäl misstänkt för mord den 2 april 2019 på Falkholmsgränd i Skärholmen.

Share Öppna i ny flik

Man döms till 18 års fängelse för mord på en ung kvinna i Hökarängen

2019-04-05

 En man från Afghanistan har dömts för mord på en ung kvinna som år 2016 hittades död i ett skogsparti i Hökarängen. Straffet har bestämts till 18 års fängelse. Mannen har dessutom utvisats och får aldrig återvända till Sverige.