Dom i det så kallade Huskvarnamålet

2019-04-05

Till skillnad från tingsrätten finner hovrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att det våld som pojkarna utövat lett till mannens död. Enligt hovrätten är det alltså praktiskt taget uteslutet att någon annan person, efter att pojkarna lämnat platsen, angripit den då svårt misshandlade mannen eller att han orsakats de dödande skadorna på annat sätt.

Hovrätten konstaterar emellertid att angreppet på mannen inte har varit sådant att det typiskt sett leder till döden; en starkt bidragande orsak till att mannen avlidit av våldet har varit hans dåliga allmäntillstånd. Hovrätten finner inte att det är visat, bl.a. med hänsyn till våldets karaktär och pojkarnas låga ålder, att de har varit medvetna om att det fanns en risk för att mannen skulle dö. Det är därför inte visat att de gjort sig skyldiga till mord eller vållande till annans död, grovt brott. Däremot är det utrett att de gjort sig skyldiga till grov misshandel. 

Hovrätten ändrar därför inte tingsrättens domslut när det gäller 16-åringen, han ska alltså dömas för grov misshandel till sluten ungdomsvård i fem månader. Hovrätten finner vidare utrett att den person som vid tiden för gärningen inte var straffmyndig gjort sig skyldig till grov misshandel.

Målsägandena får med hänsyn till utgången inget skadestånd. 

Hovrätten är enig i sin bedömning.

Senast ändrad: 2019-04-04