Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

En samlad lista över namnen på Högsta domstolens avgöranden

2019-05-27

 De namn som Högsta domstolen ibland ger sina avgöranden har hittills endast funnits lätt åtkomliga om avgörandet meddelats 2017 eller senare. Nu finns en samlad lista över samtliga namn – även avseende äldre avgöranden – publicerad på webbplatsen.

Share Öppna i ny flik

Mordet i Moholm

2019-05-27

 Skaraborgs tingsrätt dömde i februari en man för mord m.fl. gärningar till 18 års fängelse. Även hovrätten dömer nu den åtalade mannen för mord. Hovrätten, som friar mannen från ansvar för en av de övriga åtalade gärningarna, fastställer tingsrättens straff på 18 års fängelse. Två av hovrättens ledamöter är dock skiljaktiga och vill bestämma straffet till livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljööverdomstolen beslutar om fortsatt föredragning i målet om Preemraff i Lysekil

2019-05-24

 

Share Öppna i ny flik

Inget undantag från regler om reservkraft i mobilnätet

2019-05-24

 Förvaltningsrätten har i dag avslagit Tele2 AB och Telia AB:s överklagande av Post- och Telestyrelsens beslut att inte bevilja bolagen undantag från kravet på fyra timmars reservkraft i några av de tillgångar för mobil kommunikation som bolagen äger. Förvaltningsrätten har gjort bedömningen att bolagen inte har visat att åtgärden att införa reservkraft med en säkringstid på fyra timmar är...

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen häver Crocs varumärke

2019-05-24

 Patent- och marknadsdomstolen har i dag meddelat en dom i en varumärkestvist mellan Crocs och ÖoB. Tvisten har gällt en varumärkesregistrering av skon Crocs Classic, ibland även kallad ”Foppatoffeln”. Crocs har påstått i målet att ÖoB har begått varumärkesintrång genom att under åren 2014–2015 sälja billigare kopior av Crocs Classic. ÖoB har i sin tur hävdat att Crocs aldrig borde ha fått...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelas inte i mål om skadestånd efter terroristattentatet på Drottninggatan

2019-05-23

 I rättegången efter terroristattentatet på Drottninggatan år 2017 förpliktigades den tilltalade bl.a. att betala skadestånd till pappan till en flicka som dödades i attentatet. Det utdömda beloppet var lägre än vad pappan hade begärt. Hovrätten har beviljat flickans pappa 100 000 kr i ersättning för psykiskt lidande. Flickans pappa har emellertid begärt skadestånd med 300 000 kr för kränkning o...

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen tar ställning i mål om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

2019-05-23

 I det ena målet hade en biljettkontrollant vid Storstockholms Lokaltrafik (SL) debiterat en kvinna tilläggsavgift därför att hon hade rest med en studentbiljett utan att kunna visa upp någon studentlegitimation. Den utpekade kvinnan förnekade att hon var identisk med den person som kontrollanten hade stoppat. I målet var klarlagt att den stoppade resenären inte hade visat upp någon legitimation...

Share Öppna i ny flik

Kvinna åtalad för giftmord kvar i häkte

2019-05-23

 Huvudförhandlingen i målet avslutades den 22 maj 2019. I samband därmed beslutade tingsrätten att kvinnan ska vara fortsatt häktad.

Share Öppna i ny flik

Flicka nära dö av svält - föräldrarna döms till 3 månaders fängelse

2019-05-23

 Göteborgs tingsrätt har idag dömt föräldrarna till en 1,5 åring för vållande till kroppsskada, grovt brott, då dottern var nära att dö av långvarig svält. Föräldrarna kom in med flickan till barnakuten den 15 februari 2019. Hon var då så illa däran att hon enligt läkares vittnesmål var timmar från att dö.

Share Öppna i ny flik

Männen som åtalats för försök till mord i Värnamo är inte längre häktade

2019-05-22

 Den 22 maj avslutades huvudförhandlingen som pågått i fyra dagar i det mål där fyra män i 20 års åldern åtalats för bland annat försök till mord i Värnamo. Dom i målet kommer att meddelas onsdagen den 5 juni 2019 kl. 14.00.