Mark- och miljööverdomstolen beslutar om fortsatt föredragning i målet om Preemraff i Lysekil

2019-05-24

?Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har gett Preem AB tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Preemraff i Lysekil. Tillståndet har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen av cirka hundra privatpersoner och flera organisationer.

Mark- och miljööverdomstolen har efter föredragning idag angående frågan om klagorätt och prövningstillstånd beslutat att fortsatt föredragning ska ske den 10 juni 2019. Ytterligare information kommer därefter att publiceras på Mark- och miljööverdomstolens hemsida.

Senast ändrad: 2019-05-24