Man döms för vapenfynd i container till 5 års fängelse

2019-05-22

 

Den 6 juni 2018 påträffades vapen, vapendelar och ammunition i och utanför en container i Taberg utanför Jönköping. Vapenfynden har kunnat kopplas samman med fynd av vapendelar och ammunition i en väska som påträffades i oktober samma år på Bondberget i Jönköping Sammantaget har vapenfynden bestått av fem halvautomatiska gevär och ammunition.

Tingsrätten har funnit att det är den 32-åriga mannen som olovligen har innehaft vapnen och ammunitionen och att han har gjort sig skyldig till vapenbrott.

Brottet har vid en samlad bedömning ansetts vara ett synnerligen grovt vapenbrott. Ett av skälen till det är att vapnen har ansetts vara av särskilt farlig beskaffenhet eftersom det är fråga om vapen som används att skjuta mot människor i syfte att döda och att ammunitionen är avsedd att ge livshotande eller dödande skador och kan tränga igenom hårda material som hjälmar och skyddsvästar. Ytterligare ett skäl är att vapnen har påträffats i en container som varit enkel att bryta sig in i. Tingsrätten har också vägt in att den 32-åriga mannen tillhör vad som kallas den autonoma miljön och att det fanns risk för att vapnen skulle kunna komma till brottslig användning i den miljön. Dessa omständigheter i förening med att det är fråga om fem halvautomatiska gevär med ammunition som har påträffats gör att tingsrätten bedömer brottet som synnerligen grovt vapenbrott.

Med den autonoma miljön förstås den våldsbejakande vänsterextremismen. Den autonoma miljön består av individer, nätverk och organisationer som vill skapa ett stats- och klasslöst samhälle som bekämpar orättvisor och fascism. Dagens demokratiska system kan. enligt den autonoma miljön, inte uppnå detta. Brottsliga aktiviteter, såsom våld, hot och trakasserier, är en central del för att uppnå målet. Och målet kan enligt den autonoma miljön bara uppnås genom revolution.

Straffskalan för synnerligen grovt vapenbrott är fängelse i lägst fyra år och högst sex år. Tingsrätten anser att brottet är så allvarligt att straffets längd ska bestämmas till vad åklagaren begärde, fängelse fem år. Mannen ska också var fortsatt häktad.

Ordförande i målet är chefsrådmannen Agneta Lilja

Åklagare i målet är kammaråklagarna Peter Schöniger och Frida Noldin

Offentlig försvarare är advokaten Maria Sturesson

Senast ändrad: 2019-05-22