Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Man döms för vapenfynd i container till 5 års fängelse

2019-05-22

 Idag, den 22 maj, döms en 32-årig man av Jönköpings tingsrätt för synnerligen grovt vapenbrott till fängelse i fem år. Mannen ska vara fortsatt häktad.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om allmänfarlig ödeläggelse på skola

2019-05-22

 Åklagaren har väckt åtal mot den 21-årige man som sedan december 2018 suttit häktad misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse. Enligt åtalet har han orsakat två explosioner på en skola i Hässleholm och byggt ytterligare bomber som han haft med sig dit. Åklagaren menar att explosionerna framkallat fara för flera personers hälsa och gett tre personer på skolan bl a hörselskador. Mannen åtalas också...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om brott mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor

2019-05-22

 Idag skulle det ha meddelats dom i mål B 3750-18 om brott mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående tjänstefel för att frihetsberövad person kunde rymma från en kriminalvårdstransport

2019-05-22

 Örebro tingsrätt har i dag meddelat dom i målet angående en transportledares ansvar för att en frihetsberövad person kunde rymma från en kriminalvårdstransport sommaren 2018

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling i mål B 3167-19

2019-05-21

 Åklagaren har kommit in med häktningsframställan i målet.

Share Öppna i ny flik

Detention hearing in Case B 3167-19

2019-05-21

 The prosecutor has applied for a detention order in the Case.

Share Öppna i ny flik

Kristianstads tingsrätts faxnummer upphörde 25 april 2019

2019-05-21

 Sedan den 1 juli 2018 finns inte längre något krav i förvaltningslagen (2017:900) på att myndigheter ska vara möjliga att kontakta via fax. Att upphöra med användningen av fax är ett naturligt steg i det digitaliseringsarbete som pågår på tingsrätten.

Share Öppna i ny flik

Man dömd för grov våldtäkt som begicks för 24 år sedan

2019-05-21

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål om grov våldtäkt som skedde i Billdal söder om Göteborg för 24 år sedan. Den tilltalade förnekade gärningen men rätten fann åtalet styrkt och dömde mannen för grov våldtäkt. Straffet bestämdes till 6 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om valprån

2019-05-20

 Åklagaren har väckt åtal mot två personer för grovt rån, mot en person för medhjälp till grovt rån och mot två personer för häleri. Enligt åtalet har rånarna stulit hundvalpar genom att utsätta en kvinna för våld i hennes bostad. Huvudförhandlingen är planerad till fyra dagar den 3, 4, 10 och 11 juni 2019.

Share Öppna i ny flik

Häktningsframställan i ett uppmärksammat mål (B 3167-19)

2019-05-20

 Uppsala tingsrätt har idag mottagit en häktningsframställan rörande en person som är involverad i Wikileaks, JA.  Tingsrätten kommer löpande att lämna ut information om målets handläggning på hemsidan.   För att ta del av handlingar i målet, beställ via e-post till annika.steen@dom.se och ange beställning B 3167-19 i ämnesraden.