Dom i mål om brott mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor

2019-05-22

?Tingsrätten har på grund av sjukdom och hög arbetsbelastning, beslutat att skjuta på meddelandet av domen till den 4 juni 2019 kl. 11.00.

 

Senast ändrad: 2019-05-22