Flicka nära dö av svält - föräldrarna döms till 3 månaders fängelse

2019-05-23

Göteborgs tingsrätt delar åklagarens bedömning att de två föräldrarna av grov vårdslöshet under lång tid hade gett sin bäbis så lite och så näringsfattig mat att hon när hon kom in på barnakuten var bara timmar från att dö av svält. Det var föräldrarna som kom in med bäbisen till akuten. Hon var då inte kontaktbar.

Föräldrarna har uppgett att de har gett flickebarnet rikligt med väl avvägd, näringsrik och varierad vegansk kost. Deras förklaring till flickans tillstånd och mycket låga vikt – ungefär som en sexmånaders bäbis – vid ankomsten till akuten var att hon hade drabbats av en fem dagar lång, kraftig magsjuka. De påstod även att dottern av olika skäl var naturligt liten.

Tingsrätten sätter tilltro till särskilt de tre behandlande läkarna som vittnade i målet och anser att det av deras uppgifter och innehållet i den skriftliga utredningen är klarlagt att flickans tillstånd hade orsakats av långvarig svält.

Enligt föräldrarna och en god vän som vittnade i rättegången föddes flickan i september 2017 i vännens bostad genom en planerad hemförlossning med hjälp av en så kallad doula men utan närvaro av barnmorska.

Enligt sin ideologiska övertygelse om att dottern var en världsmedborgare, har föräldrarna låtit bli att ens anmäla födseln till någon myndighet och låtit bli att kontrollera henne på barnavårdscentral eller ens själva väga eller mäta hennes tillväxt. Flickan har inte heller vaccinerats eller undersökts av läkare. Tingsrätten har funnit att det egentligen bara är föräldrarna som vet vilken mat dottern har fått, men det klarlagt att maten har varit långt ifrån tillräcklig eller anpassad för ett så litet barn.

Rättens ordförande, Per Nordén, konstaterar att båda föräldrarna har agerat i enlighet med sin övertygelse om vad som var bäst för barnet och alltså inte avsiktligen skadat dottern. Samtidigt konstaterar han att föräldrarna har lämnat en del anmärkningsvärda uppgifter.Mamman har till exempel under sitt förhör redogjort för sin uppfattning att man efter långvarig mental och kroppslig träning kan uppnå ett stadium där man kan leva utan mat eller vatten, att man då är en så kallad breatharian.

Tingsrätten har bedömt straffvärdet till 3 månaders fängelse. Föräldrarna ska även betala skadestånd till dottern med 60 000 kr.

Senast ändrad: 2019-05-23