Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Aktuella referat från HFD

2019-03-20

 Årets fyra första referat

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen!

2019-03-19

 I veckans blogginlägg skriver chefsrådmannen Erica Hemtke om det som brukar kallas hedersrelaterat våld och förtryck.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avgift enligt 8 kap. socialtjänstlagen

2019-03-19

 Dom i mål om hur förbehållsbelopp ska bestämmas vid beräkning av avgift för bostad i särskilt boende

Share Öppna i ny flik

Nya yrkanden om vårdnad eller boende får inte framställas efter överklagandetidens utgång när målet gäller umgänge med barn

2019-03-19

 Genom en dom i tingsrätten tillerkändes mamman vårdnad om parternas barn. Barnen fick rätt till visst umgänge med pappan. Mamman överklagade domen och yrkade att barnen inte skulle ha något umgänge med pappan. Efter att tiden för att överklaga domen hade gått ut yrkade pappan att han skulle tillerkännas vårdnaden om barnen och att barnen skulle bo hos honom. Hovrätten avvisade hans yrkanden.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om mordförsök och anstiftan av mordförsök

2019-03-18

 Åklagaren har väckt åtal mot två män, 23 respektive 25 år gamla. Enligt åtalet har 25 åringen försökt döda en man och en kvinna i Kristianstad. Åklagaren menar att 23 åringen har förmått 25-åringen att begå brottet.

Share Öppna i ny flik

Fastställt livstidsstraff i mål om det s.k. Viaduktmordet i Fagersta

2019-03-18

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål där en kvinna våldtogs och mördades vid en gångtunnel i Fagersta. Tingsrätten dömde en gärningsman till fängelse på livstid. Frågan i hovrätten har gällt om mannen i stället ska dömas till ett tidsbestämt fängelsestraff. Hovrätten har inte ändrat tingsrättens dom.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i målet med den person som i media benämnts som ”fotbollsprofilen”

2019-03-18

 Svea hovrätt har idag fastställt Stockholms tingsrätts dom mot den person som i media benämnts som ”fotbollsprofilen”. Hovrättens dom innebär att den tilltalade döms för två våldtäkter. Påföljden bestäms till tre års fängelse. Målsäganden får skadestånd.

Share Öppna i ny flik

Remissvar: Utkast till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

2019-03-18

 

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplan i mål om mordbrand

2019-03-15

 Åklagaren har väckt åtal mot en 27-årig kvinna för mordbrand och grov skadegörelse. Enligt åtalet har kvinnan anlagt ett flertal bränder i Kristianstad och Åhus mellan den 23 juli och den 8 augusti 2018. Huvudförhandlingen är planerad till 13 dagar enligt följande.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avvisad talan

2019-03-15

 Ett beslut om att inte bevilja ersättning för resekostnader i samband med sjukhusvård har inte avsett en civil rättighet enligt artikel 6. 1 Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EKMR.