Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i det s.k. Huskvarnamålet

2019-03-20

 Dom i det s.k. Huskvarnamålet kommer att meddelas fredagen den 5 april 2019 kl. 13.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om varning enligt skollagen

2019-03-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att en legitimerad lärare kan meddelas varning på grund av ett agerande som har skett utanför lärarrollen. Är det fråga om en enstaka händelse krävs att det klandervärda agerandet är av allvarligt slag.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer två män för mord till fängelse på livstid

2019-03-20

 Hovrätten har i dag meddelat dom i målet om mordet på HA-gården i Karlstad den 28 november 2017. Hovrätten dömer de båda männen för mord till fängelse på livstid.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen avslår klandertalan mot en skiljedom om ett gruvprojekt i Turkmenistan

2019-03-20

 Ett vitryskt och ett turkiskt bolag hade en skiljetvist i Stockholm om ett gruvprojekt i Turkmenistan. Det vitryska bolaget klandrade skiljedomen och hävdade att skiljenämnden begått flera fel, bl.a. att skiljenämnden dömt över ett yrkande som inte omfattades av skiljeavtalet och att skiljenämnden begått ett handläggningsfel i en räntefråga. Hovrätten upphävde skiljedomen i dessa delar men avsl...

Share Öppna i ny flik

Aktuella referat från HFD

2019-03-20

 Årets fyra första referat

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen!

2019-03-19

 I veckans blogginlägg skriver chefsrådmannen Erica Hemtke om det som brukar kallas hedersrelaterat våld och förtryck.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avgift enligt 8 kap. socialtjänstlagen

2019-03-19

 Dom i mål om hur förbehållsbelopp ska bestämmas vid beräkning av avgift för bostad i särskilt boende

Share Öppna i ny flik

Nya yrkanden om vårdnad eller boende får inte framställas efter överklagandetidens utgång när målet gäller umgänge med barn

2019-03-19

 Genom en dom i tingsrätten tillerkändes mamman vårdnad om parternas barn. Barnen fick rätt till visst umgänge med pappan. Mamman överklagade domen och yrkade att barnen inte skulle ha något umgänge med pappan. Efter att tiden för att överklaga domen hade gått ut yrkade pappan att han skulle tillerkännas vårdnaden om barnen och att barnen skulle bo hos honom. Hovrätten avvisade hans yrkanden.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om mordförsök och anstiftan av mordförsök

2019-03-18

 Åklagaren har väckt åtal mot två män, 23 respektive 25 år gamla. Enligt åtalet har 25 åringen försökt döda en man och en kvinna i Kristianstad. Åklagaren menar att 23 åringen har förmått 25-åringen att begå brottet.

Share Öppna i ny flik

Fastställt livstidsstraff i mål om det s.k. Viaduktmordet i Fagersta

2019-03-18

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål där en kvinna våldtogs och mördades vid en gångtunnel i Fagersta. Tingsrätten dömde en gärningsman till fängelse på livstid. Frågan i hovrätten har gällt om mannen i stället ska dömas till ett tidsbestämt fängelsestraff. Hovrätten har inte ändrat tingsrättens dom.