Hovrätten fastställer tingsrättens dom i målet med den person som i media benämnts som ”fotbollsprofilen”

2019-03-18

Natten till den 13 oktober 2018 var målsäganden gäst hos den tilltalade och hans familj. Både målsäganden och den tilltalade har berättat att den tilltalade kom in i sovrummet där målsäganden skulle övernatta och att det förekom sexuella handlingar där. Målsäganden har sagt att hon inte deltog frivilligt i dessa. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det är bevisat att målsäganden inte deltog frivilligt och att den tilltalade måste ha insett det. Vidare anser hovrätten, liksom tingsrätten, att det har varit fråga om två separata våldtäkter under natten.

Den tilltalade döms alltså för våldtäkt i två fall. Påföljden bestäms till fängelse i tre år. Målsäganden får skadestånd.

Senast ändrad: 2019-03-18