Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om överfallsvåldtäkt i Tanum sommaren 2018

2019-03-15

 Sommaren 2018 överfölls och våldtogs en 75-årig kvinna i ett skogsparti söder om Sannäs i Tanums kommun av en för henne okänd man. En 39-årig man från Småland döms nu för grov våldtäkt.

Share Öppna i ny flik

Man dömd för att ha mördat och styckat en kvinna i Västerås år 2017

2019-03-15

 Västmanlands tingsrätt har i dag meddelat dom i mål där en man stått åtalad för styckmord i Västerås i maj 2017. Tingsrätten dömer mannen för mord, brott mot griftefriden och bedrägeri till 16 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Beslut om ersättning till lantbrukare runt Mälaren

2019-03-14

 Mark- och miljödomstolen har genom deldom beslutat om ersättning till lantbrukare runt Mälaren

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2019-03-14

 Regeringen har 14 mars 2019

Share Öppna i ny flik

Häktning för grovt koppleri och våldtäkt

2019-03-14

 Nacka tingsrätt har idag häktat en person på sannolika skäl misstänkt för grovt koppleri och våldtäkt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2019-03-14

 Fråga om det finns förutsättningar för att bevilja en doktorand fortsatt uppehållstillstånd för studier när denne bedrivit studier utanför Sverige under perioden.

Share Öppna i ny flik

Överklagad konkurs hävdes inte trots ytterligare tillgångar av betydande värde

2019-03-13

 Gäldenären visade att egendom som inte hade kunnat beaktas inför tingsrättens konkursbeslut borde få betydelse vid prövningen av om han var på obestånd. Högsta domstolen fann trots det att konkursen inte skulle hävas. En stor del av mannens egendom kunde inte användas för betalning av hans skuld inom godtagbar tid, eftersom vissa av hans tillgångar var utmätta även för en annan skuld.

Share Öppna i ny flik

Fängelse i mål om olaga frihetsberövande

2019-03-13

 En kvinna som tagit en barnvagn med en bebis i utanför en förskola och lämnat den på en parkering vid ett köpcenter döms av Göteborgs tingsrätt för olaga frihetsberövande. Straffet bestämdes till fängelse två år.

Share Öppna i ny flik

Stridsåtgärder vidtagna av en fackförening har ansetts strida mot Europakonventionen men har inte medfört rätt till skadestånd med tillämpning av allmänna rättsprinciper

2019-03-13

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål om skadeståndsansvar för en fackförening med anledning av stridsåtgärder vidtagna mot ett byggföretag. Det skadeståndsanspråk som framställts av företagets ägare har avslagits i sin helhet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2019-03-12

 Fråga om bedömningen av säker resväg i mål angående skyddsbehov. När ska bedömningen av säker resväg ske, var ska bevisbördan placeras och hur ska bedömningen göras?