Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avvisad talan

2019-03-15

 Ett beslut om att inte bevilja ersättning för resekostnader i samband med sjukhusvård har inte avsett en civil rättighet enligt artikel 6. 1 Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EKMR.

Share Öppna i ny flik

Dom i överklagat mål från Uddevalla tingsrätt om bl.a. mord och människorov

2019-03-15

 Hovrätten har i dag dömt två män för mord. En av männen döms till 14 års fängelse. Den andre döms även för människorov och rån till 13 års fängelse. Hovrätten har även dömt en tredje man för bl.a. människorov till 7 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

En kioskägare som utsattes för ett rån har anmält anspråk på försäkringsersättning i rätt tid

2019-03-15

 En kioskägare rånades och lokalen sattes i brand. Varor och inventarier förstördes. Han anmälde detta till sitt försäkringsbolag som dock ansåg att han inte hade rätt till ersättning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om överfallsvåldtäkt i Tanum sommaren 2018

2019-03-15

 Sommaren 2018 överfölls och våldtogs en 75-årig kvinna i ett skogsparti söder om Sannäs i Tanums kommun av en för henne okänd man. En 39-årig man från Småland döms nu för grov våldtäkt.

Share Öppna i ny flik

Man dömd för att ha mördat och styckat en kvinna i Västerås år 2017

2019-03-15

 Västmanlands tingsrätt har i dag meddelat dom i mål där en man stått åtalad för styckmord i Västerås i maj 2017. Tingsrätten dömer mannen för mord, brott mot griftefriden och bedrägeri till 16 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Beslut om ersättning till lantbrukare runt Mälaren

2019-03-14

 Mark- och miljödomstolen har genom deldom beslutat om ersättning till lantbrukare runt Mälaren

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2019-03-14

 Regeringen har 14 mars 2019

Share Öppna i ny flik

Häktning för grovt koppleri och våldtäkt

2019-03-14

 Nacka tingsrätt har idag häktat en person på sannolika skäl misstänkt för grovt koppleri och våldtäkt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2019-03-14

 Fråga om det finns förutsättningar för att bevilja en doktorand fortsatt uppehållstillstånd för studier när denne bedrivit studier utanför Sverige under perioden.

Share Öppna i ny flik

Överklagad konkurs hävdes inte trots ytterligare tillgångar av betydande värde

2019-03-13

 Gäldenären visade att egendom som inte hade kunnat beaktas inför tingsrättens konkursbeslut borde få betydelse vid prövningen av om han var på obestånd. Högsta domstolen fann trots det att konkursen inte skulle hävas. En stor del av mannens egendom kunde inte användas för betalning av hans skuld inom godtagbar tid, eftersom vissa av hans tillgångar var utmätta även för en annan skuld.