Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Häktning för grovt koppleri och våldtäkt

2019-03-14

 Nacka tingsrätt har idag häktat en person på sannolika skäl misstänkt för grovt koppleri och våldtäkt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2019-03-14

 Fråga om det finns förutsättningar för att bevilja en doktorand fortsatt uppehållstillstånd för studier när denne bedrivit studier utanför Sverige under perioden.

Share Öppna i ny flik

Överklagad konkurs hävdes inte trots ytterligare tillgångar av betydande värde

2019-03-13

 Gäldenären visade att egendom som inte hade kunnat beaktas inför tingsrättens konkursbeslut borde få betydelse vid prövningen av om han var på obestånd. Högsta domstolen fann trots det att konkursen inte skulle hävas. En stor del av mannens egendom kunde inte användas för betalning av hans skuld inom godtagbar tid, eftersom vissa av hans tillgångar var utmätta även för en annan skuld.

Share Öppna i ny flik

Fängelse i mål om olaga frihetsberövande

2019-03-13

 En kvinna som tagit en barnvagn med en bebis i utanför en förskola och lämnat den på en parkering vid ett köpcenter döms av Göteborgs tingsrätt för olaga frihetsberövande. Straffet bestämdes till fängelse två år.

Share Öppna i ny flik

Stridsåtgärder vidtagna av en fackförening har ansetts strida mot Europakonventionen men har inte medfört rätt till skadestånd med tillämpning av allmänna rättsprinciper

2019-03-13

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål om skadeståndsansvar för en fackförening med anledning av stridsåtgärder vidtagna mot ett byggföretag. Det skadeståndsanspråk som framställts av företagets ägare har avslagits i sin helhet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2019-03-12

 Fråga om bedömningen av säker resväg i mål angående skyddsbehov. När ska bedömningen av säker resväg ske, var ska bevisbördan placeras och hur ska bedömningen göras?

Share Öppna i ny flik

Att komma till domstolen första gången - nytt blogginlägg

2019-03-12

 Veckans blogginlägg ger svar på några av de frågor som människor som kommer till domstolen för första gången undrar över. Till exempel hur man förbereder sig inför en förhandling och hur tingsrätten arbetar med frågor som rör trygghet och säkerhet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-03-11

 Dom i mål om fastställelse av vägplan

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-03-11

 Kravet på hederligt levnadssätt i medborgarskapslagen kan inte anses uppfyllt för en sökande som har dömts till, och fortfarande är föremål för, rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning när det inte har visats att sökanden inte längre vårdas på grund av risken för återfall i brottslighet av allvarligt slag till följd av den psykiska störningen.

Share Öppna i ny flik

Fyra års fängelse för försök till mord den 23 juni 2018 i Märsta

2019-03-11

 Attunda tingsrätt har idag dömt den 19-årige man som stått åtalad för att ha skjutit en 34-årig man i Märsta under midsommarhelgen 2018. Tingsrätten dömer 19-åringen för försök till mord och bestämmer påföljden till fängelse fyra år.