Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2019-02-14

 Regeringen har den 14 februari 2019:

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning rörande strandskydd inom Natura 2000-område

2019-02-13

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Södertälje kommun.

Share Öppna i ny flik

Det saknas skäl att ingripa mot upphandling av strålbehandlingsutrustning till Nya Karolinska

2019-02-13

 Förvaltningsrätten i Stockholm avslår en ansökan om överprövning av ett avtals giltighet. Upphandlingen som föregick avtalet konkurrensutsattes inte och förvaltningsrätten anser att det inte finns skäl att ingripa mot detta.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående mord

2019-02-13

 Vänersborgs tingsrätt har i dag dömt en 48 årig man för att ha mördat sin hustru med kniv. Han har också dömts för att ha ofredat två av sina barn genom att knuffa bort dem när de försökt hindra mordet. Slutligen har mannen dömts för misshandel mot ett av barnen. Påföljden har bestämts till 18 års fängelse. Mannen har utvisats ur riket med förbud att återvända hit. Han har också förpliktats att...

Share Öppna i ny flik

En 30-årig man döms för mord

2019-02-13

 Åklagaren har väckt åtal mot en 30-årig man. Enligt åtalet har mannen i april 2018 i Åhus berövat en kvinna livet. Tingsrätten har i dag dömt mannen för mord till fängelse i 15 år och 10 månader.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2019-02-13

 Fråga om bestämmelsen i 6 kap. 8 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) innebär att ett gynnande beslut om bistånd i form av placering under viss tid i familjehem får återkallas med stöd av 37 § första stycket och andra stycket 1 förvaltningslagen (2017:900). (Mål nr 3506-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr3593-18).

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten håller pressträff i samband med att dom i Teliamålen meddelas

2019-02-13

 Som tidigare meddelats kommer dom i de s.k. Teliamålen att ges den 15 februari 2019 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Vad händer efter notarietiden?

2019-02-12

 Lite då och då kommer Domarbloggen att besöka våra tidigare notarier. Först ut är Christopher Faroghi som numera finns på EU-kommissionen.

Share Öppna i ny flik

Häktning för mord

2019-02-12

 Södertörns tingsrätt har häktat fyra personer så som skäligen misstänkta för mord den 8 februari 2019 på Klövervägen i Norsborg.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-02-12

 Rätt att ta del av allmän handling.