Dom i mål om rättsprövning rörande strandskydd inom Natura 2000-område

2019-02-13

Ägare till fastigheter i Södertälje kommun hade hos regeringen överklagat länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd. Regeringen avslog överklagandena. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.

Bifogade filer: Mål nr 5460-17 Senast ändrad: 2019-02-13