Åtal väckt för grovt vapenbrott i Gnosjö och grovt narkotikabrott i Värnamo

2019-02-15

 

Det aktuella åtalet rör fyra personer. Tre utländska medborgare, två män 30 år respektive 23 år och en 23-årig kvinna, är häktade. Den fjärde är en också 23-årig kvinna. Beträffande det grova vapenbrottet är en man åtalad för att ha överlåtit de två vapnen och ammunition till den andre mannen och den ena kvinnan för förvaring i deras lägenhet på Järnvägsgatan i Gnosjö. Åklagaren har gjort gällande att brottet bör bedömas som grovt eftersom det avser flera vapen av särskilt farlig beskaffenhet och de har innehafts i en kriminell miljö där de kan befaras komma till brottslig användning.

 

Den man som överlåtit vapnen har även åtalats för grovt narkotikabrott genom att olovligen ha förvärvat 99,2 gram kokain i överlåtelsesyfte och ha förvarat partiet gömt i ett skogsområde inom Värnamo kommun. Åklagaren har gjort gällande att brottet är grovt med hänsyn till mängden och att verksamheten har bedrivits yrkesmässigt. Han har tillsammans med den ena kvinnan även åtalats för narkotikabrott av normalgraden genom att ha innehaft narkotika i en lägenhet på Gränsgatan i Värnamo.

 

Huvudförhandling kommer att äga rum i Jönköping tingsrätt under tre rättegångsdagar med början måndagen den 25 februari 2019, kl. 09:30. Huvudförhandlingen kommer att fortsätta den 26 och 27 februari, kl. 09:00 båda dagarna. Vid rättegången kommer även åtal för ringa narkotikabrott och trafikförseelser att behandlas.

?

Information om ordningsregler för dig som besöker tingsrätten för att följa en förhandling.

Tystnad ska råda i salen. Det är inte tillåtet att fotografera eller filma. Det är inte tillåtet att förtära mat eller dryck. Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon.

Den som bryter mot ordningsreglerna, eller på något annat sätt stör den allmänna ordningen, kan av rättens ordförande komma att avvisas ur salen.

 

Senast ändrad: 2019-02-15