Förkortad betalningsplan vid skuldsanering

2019-02-14

Redan i 1994 års och 2006 års skuldsaneringslagar fanns en möjlighet att bestämma en kortare betalningsplan än fem år. Den utnyttjades emellertid sällan. Genom 2016 års skuldsaneringslag har det gjorts lättare att få en kortare betalningsplan. Det är nu tillräckligt att det finns beaktansvärda skäl för en sådan kortare plan.

I detta fall hade gäldenären tidigare haft löneutmätning under lång tid och dessutom varit överskuldsatt under mycket lång tid. Högsta domstolen bedömde att detta utgjorde beaktansvärda skäl att bestämma gäldenärens betalningsplan till fyra år.

Bifogade filer: Ö 3212-18 Senast ändrad: 2019-02-14