Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om åtal för mord på Lindängen

2019-07-19

 Den 21 juni 2018 sköts en man till döds på Lindängen av två personer på en motorcykel. Åklagaren har åtalat en person för mordet. Han har förnekat brott.

Share Öppna i ny flik

Långt fängelsestraff för styckmord

2019-07-18

 Tingsrätten har idag dömt en åtalad 39-årig man för bl.a. mord och brott mot griftefrid till fängelse i 18 år. Två personer som åtalats för medhjälp till mord har frikänts men dömts för andra brott till fängelse i tre år vardera.

Share Öppna i ny flik

Nya referat från HFD

2019-07-17

 HFD 2019 ref. 23-29

Share Öppna i ny flik

Man döms för sexualbrott mot barn till 12 års fängelse

2019-07-17

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål om bland annat grov våldtäkt mot barn. Den åtalade mannen döms till tolv års fängelse och att betala skadestånd till tolv målsäganden. Skadeståndsbeloppen avser kränkning samt sveda och värk. Beloppen varierar mellan de olika målsägandena men det totala skadeståndsbeloppet fastställdes till över en miljon kronor.

Share Öppna i ny flik

Rattfylleribrott med s.k. mopedbil

2019-07-12

 En förare av en mopedbil har haft en alkoholkoncentration som översteg 1,0 promille i blodet eller 0,50 mg/l i utandningsluften. Högsta domstolen fastslår att rattfylleribrott med en mopedbil som utgångspunkt bör anses vara av normalgraden, om det inte utöver alkoholkoncentrationen föreligger försvårande omständigheter av betydelse för andras trafiksäkerhet.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten i Kalmar ändrar datum för dom i stort narkotikamål

2019-07-11

 Kalmar tingsrätt avslutade fredagen den 5 juli 2019 rättegången i ett stort narkotikamål. Tingsrätten beslutade att dom i målet skulle meddelas den 12 juli 2019. Tingsrätten har nu ändrat tidpunkten för meddelande av dom till den 19 juli 2019 kl. 11.00

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen prövar mål om den nya sexualbrottslagstiftningen

2019-07-11

 Nya regler om sexualbrott infördes den 1 juli 2018. Gränsen för straffbar gärning går numera vid om deltagandet i en sexuell handling är frivilligt eller inte. Det krävs inte längre att gärningsmannen använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att han eller hon ska kunna dömas för våldtäkt. Vidare finns en ny straffbestämmelse om ansvar för oaktsam...

Share Öppna i ny flik

Två prejudikat om försäkringsförmedling

2019-07-11

 Högsta domstolen har i två mål prövat om handlingar som har vidtagits av en försäkringsförmedlare omfattas av begreppet försäkringsförmedling och därmed av försäkringsförmedlarens ansvarsförsäkring.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen avgör fråga om rätt för enskild att bli hörd vid överklagande av detaljplan

2019-07-10

 En kommun hade antagit en detaljplan gällande utbyggnad av en befintlig småbåtshamn. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen av en granne, en fastighetsägarförening och en intresseorganisation. Mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen utan att först höra med fastighetsägaren och en nyttjanderättshavare som påtagligt berördes av detaljplanen. Förfarandet har ansetts utgöra...

Share Öppna i ny flik

Skolledare döms för 21 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn

2019-07-10

 Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom mot den s.k. skolledaren som stått åtalad för grova sexualbrott mot tre barn. Skolledaren döms för 21 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn avseende ett då nioårigt barn huvudsakligen begångna i skolmiljö. Han frikänns från åtalet om sexuellt övergrepp mot barn och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering avseende två målsägare som enligt...