Åklagaren har begärt förlängd åtalstid i målet mot den artist som är häktad misstänkt för misshandel i Stockholm den 30 juni 2019

2019-07-19

Om en sådan frist för att väcka åtal inte är tillräcklig, får åklagaren begära att fristen förlängs. Tingsrätten har då att pröva om fristen ska förlängas.

Tingsrätten har i dag mottagit en begäran från åklagaren om att nämnda åtalsfrist ska förlängas till på torsdag den 25 juli 2019. Tingsrätten har ännu inte tagit ställning till om eller när eventuell förhandling ska hållas, men återkommer inom kort med närmare information om prövningen (inklusive information om när eventuella förhandlingar kommer att äga rum). Eventuella förhandlingar är tänkta att börja tidigast kl. 13.00 i dag.

Senast ändrad: 2019-07-19