Häktningsförhandling i målet mot den artist som är misstänkt för misshandel i Stockholm den 30 juni 2019

2019-07-19

Om en sådan frist för att väcka åtal inte är tillräcklig, får åklagaren begära att fristen förlängs. Tingsrätten har då att pröva om fristen ska förlängas.

Tingsrätten har i dag mottagit en begäran från åklagaren om att nämnda åtalsfrist ska förlängas till på torsdag den 25 juli 2019. Denna begäran, inklusive frågan om artisten ska vara kvar i häkte, kommer att prövas av tingsrätten vid en förhandling som äger rum fredagen den 19 juli 2019 kl. 13.00 i Rådhuset, Scheelegatan 7, sal 8. Frågan om de andra två personerna ska vara kvar i häkte kommer att prövas vid förhandlingar på samma plats kl. 14.00 respektive 15.15.

 

Senast ändrad: 2019-07-19