Dom i mål om åtal för mord på Lindängen

2019-07-19

 

Åklagaren har haft tre bevis för att den åtalade begått brottet: Att hans fingeravtryck fanns på motorcykeln, att hans fingeravtryck fanns på föremål under ett av mordvapnen när det påträffades en tid senare och andrahandsuppgifter förmedlade av en person som rört sig i samma kretsar som den åtalade. Det finns osäkerhetsmoment och alternativa förklaringar beträffande alla de bevisen. Med tanke på det höga beviskravet i brottmål är bevisningen inte tillräcklig för att den åtalade ska kunna dömas för mordet. Han frikänns därför.

 

I samma mål har också åtal mot samma man för grovt vapenbrott och grovt skyddande av brottsling prövats. Det grova vapenbrottet avser innehav av en annan pistol. Mannen döms för det brottet till fängelse 1 år 6 månader. Eftersom den åtalade är under 21 år ska straffet bli lägre än minimistraffet fängelse 2 år.

 

Den brottsling som mannen enligt åklagaren har skyddat har dömts i ett tidigare mål. Enligt ett avgörande från Högsta domstolen krävs att bevisningen om det tidigare brottet läggs fram på nytt, för att rätten till en rättvis rättegång ska tillgodoses. Åklagaren har inte lagt fram den bevisningen på nytt, och därför har tingsrätten frikänt den åtalade i den delen.

 

 

????

Senast ändrad: 2019-07-19