Åklagaren får förlängd åtalstid i målet mot den artist som är häktad på grund av misstänkt misshandel i Stockholm den 30 juni 2019

2019-07-19

För beställningar av handlingar i tingsrättens mål (B 9283-19) hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning1@dom.se och för frågor rörande målet hänvisas till tf. chefsrådmannen Stefan Johansson.

För allmänna frågor om Sveriges Domstolar eller det svenska rättssystemet hänvisas till tingsrättens hemsida. Frågor kan också besvaras av domare i Sveriges Domstolars mediegrupp.

Senast ändrad: 2019-07-19