Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Två personer har häktats för försök till mord på en 14-åring i Kärrtorp

2020-03-09

 Åklagaren har begärt tre personer häktade för försök till mord på en 14-åring som skottskadades i Kärrtorp den 2 mars 2020. Södertörns tingsrätt har idag häktat två personer som på sannolika skäl misstänkta för brottet.

Share Öppna i ny flik

Information om pressträff i mål mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby

2020-03-09

 Dom i målet mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby kommer att meddelas fredagen den 13 mars 2020 kl. 14.00. En pressträff kommer att hållas samma dag kl. 14.15-15.00 i sal 11 på Uppsala tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Ett påstående har godtagits om att ett avgörande som hade skickats med e-post inte har kommit fram

2020-03-09

 Ärendet gällde om en ny frist för att överklaga ett avgörande skulle medges med hänvisning till att klaganden hade laga förfall (giltig ursäkt) för att inte ha överklagat en hovrätts beslut i rätt tid. Klaganden menade att han inte fått det beslut som hovrätten hade fattat. Beslutet hade skickats med e-post. Han hade inte i förväg underrättats om när hovrätten skulle fatta sitt beslut.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om egenmäktighet vid förhandling med främmande makt

2020-03-09

 Som tingsrätten tidigare har meddelat har Riksenheten för säkerhetsmål hos åklagarmyndigheten väckt åtal mot Sveriges tidigare ambassadör i Kina för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt.

Share Öppna i ny flik

En person häktas för bl.a. försök till mord i Huddinge

2020-03-06

 Södertörns tingsrätt har häktat en person så som på sannolika skäl misstänkt för dels försök till mord, dels grovt vapenbrott och framkallande av fara för annan, den 4 mars 2020 på Sjödalstorget i Huddinge.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2020-03-06

 

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är under vilka omständigheter ett i föräldrahemmet kvarboende vuxet barns del av boendekostnaden ska beaktas när förälderns rätt till bistånd till boendekostnaden ska bedömas (Mål nr 6172-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2001-19).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avvisad talan

2020-03-06

 En skriftlig vägledning som Skogsstyrelsen har lämnat till en markägare i samband med en skogsavverkning har inte ansetts utgöra ett överklagbart beslut.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2020-03-06

 Köparens transaktionsutgifter i samband med förvärv av andelar i ett underskottsföretag får beaktas som en del av utgiften för förvärvet vid beräkning av den s.k. beloppsspärren.

Share Öppna i ny flik

Den som har fått en förvaltare förordnad för sig har kunnat utfärda en giltig fullmakt åt ett ombud att överklaga beslutet om förvaltarskap

2020-03-06

 

Tingsrätten beslutade att utse en förvaltare åt en person. Beslutet gällde omedelbart. Med stöd av en fullmakt som hade utfärdats efter beslutet överklagade en advokat beslutet för personens räkning. Hovrätten ansåg inte att advokaten hade visat att han hade behörighet att överklaga beslutet.

Högsta domstolen gör bedömningen att den som har fått en förvaltare förordnad för sig har rätt att själv överklaga det beslutet. Därmed anser domstolen att en sådan pe...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-03-06

 

Om rätten att ta del av allmänna handlingar hos ett regionägt bolag även ska gälla handlingar i verksamhet som avser förvaltning av stiftelser (Mål nr 6357-19, Kammarrätten i Stockkholms mål nr 7279-19)