Åtal angående skjutning i Hökarängen

2020-03-11

Huvudförhandlingen

Huvudförhandlingen förväntas pågå under sju förhandlingsdagar. Bokade förhandlingsdagar är den 16, 17, 19, 23, 25, 27 och 31 mars 2020 med start kl. 09.00 alla dagar.

Förhandlingen kommer att hållas i tingsrättens säkerhetssal, sal 1.

Ordningsregler

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen. Åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får dock använda den elektroniska utrustning som krävs för rapporteringen (exempelvis mobiltelefon, surfplatta eller dator). Detta gäller även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen eller sidosalarna ska vara avstängd och undanstoppad.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler vid förhandlingen.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll genomförs vid tingsrättens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Beställning av handlingar m.m.

För beställning av åtal m.m. hänvisas till Södertörns tingsrätt avdelning 4, se kontaktinformation till höger. Ange målnummer i B 15864-19 vid kontakt med domstolen. Vid övriga frågor hänvisas till Södertörns tingsrätt avdelning 4, se kontaktinformation till höger.

Ordförande i målet är rådmannen Daniel Eriksson.